הצהרת פרטיות

מדיניות פרטיות

אנו, אגודה שיתופית קיבוץ רמת רחל, מ.ר. 570000737 המפעילה אתר זה ואת המלון וגן האירועים בקיבוץ (להלן: "האגודה" ו"האתר") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "המדיניות" או "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועל האתר בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בו, וכיצד אנו משתמשים במידע הנמסר על-ידי, ו/או נאסף אודות, הגולשים, הלקוחות והמשתמשים בשירותי האתר, המלון וגן האירועים.

מדיניות הפרטיות מהווה תוספת לתנאי השימוש הכלליים של האתר ולכל הסכם אחר כתוב ו/או משתמע שבינך ובין האגודה, והאמור בה בא להוסיף עליהם מבלי לגרוע, ומהווה חלק בלתי נפרד מהם. בעצם השימוש באתר ובשירותי האגודה אתה מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו.

במקום בו מופיעים במדיניות פרטיות זו המונחים "אותך" או "שלך" הכוונה היא לכל המשתמשים באתר ובשירותי האגודה, ולמידע האישי והמידע האחר המתייחס למשתמשים אלו.

 

מי אנחנו וכיצד ניתן ליצור עמנו קשר?

אגודה שיתופית קיבוץ רמת רחל, מרמת רחל, ישראל, המחזיקה ומתפעלת את המלון וגן האירועים שבקיבוץ ואת אתר זה. אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה, תהייה או עניין הקשורים במידע האישי שלך באמצעות שליחת פניה לכתובת המייל: hotel@krr.co.il.

 

המידע שאנו אוספים ושומרים אודותיך

במהלך השימוש והגלישה באתר ו/או בשירותי האגודה (לרבות המלון וגם האירועים), מידע שונה אודותיך ואודות השימוש שלך באתר נאסף על ידי האגודה.

מידע זה בחלקו הינו מידע אנונימי שאינו מאפשר זיהוי שלך, כדוגמת מספר הגולשים היומי באתר או כמות האורחים והשוהים במלון בזמן מסוים.

חלקו האחר של המידע, הינו מידע מזוהה, המאפשר בצורה ישירה ו/או עקיפה זיהוי של הגולש ו/או המשתמש המסוים. מידע זה עלול לכלול:

  • מידע הנמסר על ידך בצורה ישירה ומרצונך החופשי, למשל במסגרת של טופס פנייה או "צור קשר" כזה או אחר, במטרה כי ניצור איתך קשר ו/או נשיב לפנייתך. מידע זה יכול לכלול פרטים מזהים שלך (כדוגמת שמך), פרטי קשר (כתובת, טלפון, אימייל וכו') ופרטי הפנייה כפי שיוזנו על ידך;
  • מידע שאתה מוסר במסגרת הליך הרשמה ו/או רכישה של שירות ו/או מוצר כזה או אחר, וזאת לצורך ביצוע והשלמת הרכישה או ההרשמה. ככל והאתר יאפשר רישום ו/או רכישה שכאלו, הפרטים שיאספו יהיו אלו הדרושים לצורך השלמת הרכישה, כדוגמת כתובת משלוח, המוצר או השירות המבוקש, פרטי אשראי לצורך ביצוע רכישה, תאריכי רכישה והשכרה וכו' וכיוצ"ב.
  • מידע טכני, שיווקי ומידע אודות השימוש שלך באתר שנאסף באמצעות טכנולוגיות שונות כדוגמת Cookies – בדומה לאתרים רבים אחרים, גם האתר שלנו עושה שימוש בטכנולוגיות שונות לאיסוף מידע, ואתה יכול לקרוא פרטים נוספים אודות איסוף מידע זה בחלק העוסק ב- Cookies להלן.
  • מסירה של קורות חיים ו/או מידע שונה אודותיך לצורך בחינת התאמתך כעובד אצלנו.

בכל המקרים אלו, המידע והפרטים שאתה מוסר יועברו לאגודה וייתכן ויישמרו במערכות אחרות של האגודה תחת "כרטיס" שיפתח עבורך במערכותינו.

אתה אינך חייב לספק לנו מידע זה. אך לצערנו במקרים מסוימים אם לא תספק לנו מידע זה, ייתכן ולא נוכל להעניק לך חלק או כל השירותים המבוקשים על ידך. כך למשל, לא נוכל ליצור עמך קשר לפי רצונך אם לא תמסור לנו פרטי קשר ולא נוכל להשלים הליך רכישה של שירות או מוצר מסוים, מבלי לקבל את כל הפרטים הנדרשים לצורך כך.

ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לאגודה ו/או לאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשית כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי באופן בלעדי למסירת המידע.

בנוסף, ככל ותמסור לנו מידע ופרטי קשר, אנו עשויים כחלק מפעילותנו השוטפת לפנות אליך בהצעות, עדכונים והודעות שונות הקשורות בפעילות המלון, גן האירועים והאגודה. ככל ואתה מעוניין כי לא נשלח אליך איזה מאלו, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי הקשר שלעיל, ובכפוף לחובותינו וזכויותינו שבדין, אנו נעשה כמיטב יכולתנו לטפל בפנייתך.

כמו כן, בשטחי המלון וגן האירועים מופעלת מערכת מצלמות אבטחה, שתכליתה להגן ולהבטיח את בטיחות השוהים בשטחים אלו. המערכת מצלמת ומקליטה את שטחי המלון כנדרש בדין וכמקובל. שטחי המלון וגן האירועים מכילים שילוט אודות מצלמות אלו.

 

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים לצורך ניהולו השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותו. חלק מה- Cookies שאנו מפעילים, נועדו לאפשר את פעילות האתר בצורה תקינה ומאובטחת, וללא הטמעתם בדפדפן שלך האתר כלל לא יוכל לפעול כראוי. חלק אחר של ה- Cookies שאנו מפעילים, נועד לאסוף נתונים סטטיסטיים ונתונים אחרים אודות השימוש שלך באתר. אנו עושים שימוש בנתונים אלו על מנת לשפר את האתר, להתאים אותו עבורך, לזכור את פרטיך והעדפותיך וכיוצ"ב. בנוסף, אנו עושים שימוש ב- Cookies המתייחסים או מפנים מידע למערכות צד ג', וזאת הן לצורכי ניתוח ולמידה סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לרבות לצורך התאמת הגלישה והפרסומות באתר עבורך. אם אינך מעוניין לקבל Cookies אתה יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך וחסימת האפשרות להטמיע Cookies אצלך. כמו כן, אתה יכול למחוק את היסטוריית הדפדפן שלך בכל עת, ובמסגרת כך גם למחוק את ה- Cookies שהוטמעו אצלך. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה הדבר עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר.

בנוסף, חשוב לדעת כי יתכן ובעת הגלישה באתר מוצגות בין היתר פרסומות והצעות שיווקיות שאינן מוטמעות על ידי האגודה בצורה ישירה, אלא באמצעות צדדים שלישיים המקבלים מאיתנו היתר לפרסם בשטח האתר. צדדים שלישיים אלו עלולים ויכולים לעשות שימוש ב- Cookies אשר אינם קשורים במישרין לאגודה, לאסוף באמצעותם מידע ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, לרבות כל הסכם ו/או הסכמה ישירה שבינך ובין אותו צד שלישי.

 

הוצאת מידע מחוץ לישראל

ככלל האגודה פועלת משטחי ישראל. כל העברה של מידע לחו"ל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001. במסגרת כך האגודה עשויה בין היתר לעשות שימוש בשירותי ענן שונים, לרבות שירותי איחסון, המבוססים על חוות שרתים הממוקמות בחו"ל.

מסירת מידע לצד שלישי

האגודה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

- בכל מקרה בו תרכוש ו/או תבקש להירשם לשירות המסופק על ידי ו/או בשיתוף צדדים שלישיים יועברו הפרטים הדרושים לצורך הרישום ומתן השירות לידי אותו צד שלישי;

- במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האגודה שתחייב חשיפת פרטיך;

- אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או אם האגודה תהיה סבורה כי היא זקוקה למידע לצורך הגנה על האינטרסים המשפטיים של האגודה;

- אם יתקבל צו שיפוטי מתאים ובכל מקרה בו קיימת חובה אחרת לפי דין;

- במקרה של מכירה ו/או העברה של האתר או האגודה ו/או כל חלק מהם לידי צד שלישי, לרבות בדרך של מיזוג, ובלבד שהצד מקבל המידע יקבל על עצמו לעמוד בהתחייבויות לפי מדיניות פרטיות זו;

- במקרה שבו תבקש מאתנו להעביר את הפרטים שלך לגורם שלישי כלשהו.

בנוסף, האגודה עשויה במסגרת פעילותה השוטפת להיעזר ו/או לעשות שימוש במערכות וספקים חיצוניים המספקים לה שירותים בקשר עם האתר: אבטחה, תחזוקה ותפעול, פיתוח, ניהול, איחסון, ניתוח סטטיסטי, שיפור של ביצועי האתר וכיוצ"ב. בכל מקרה שכזה, אנו מקפידים על שימוש בספקים ומערכות שרמת האבטחה ושמירת הפרטיות בהן הינה גבוהה, וכן מוודאים כי יועבר לאותו ספק חיצוני אך ורק המידע הדרוש לו לצורך ביצוע הפעולות המבוקשות, בכפוף להתחייבותו לשמירה על סודיות המידע כנדרש.

 

עיון במידע, תיקון ומחיקה

ככלל המידע המאוחסן על ידינו ביחס לכל משתמש יישמר לתקופה בלתי מוגבלת בהתאם לדרישות הדין והגדרות בעל החשבון.  במסגרת כך ייתכן כי האגודה תשמור את המידע, כולו או חלקו, לתקופות שונות ו/או ארוכות לצורך הגנה על האינטרסים הלגיטימיים שלה, לרבות התגוננות מפני כל תביעה עתידית שלך או של כל צד ג'.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכות זו כמובן עומדת גם לך. אם תעיין במידע השמור אצלנו אודותיך ותמצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

בנוסף, וככל שהמידע מתייחס אך ורק לשירותי דיוור ישיר אליך (כהגדרתם בחוק), אתה רשאי לדרוש מאתנו כי נמחק את פרטי הקשר שלך ממאגר המידע שלנו. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

פניות מעין אלו ניתן להפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחילתה של מדיניות זו. אנו נגיב ונשיב על פנייתך בהקדם. ככל שנסרב לבקשתך, אתה רשאי כמובן לפנות לבית משפט השלום בהתאם לקבוע בהוראות הדין ולבקש כי יורה לנו לפעול כבקשתך.

 

עדכון ושינוי של מדיניות הפרטיות

האגודה תהיה רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואתה מוזמן להתעדכן מעת לעת בשינויים אלו בעמוד מדיניות הפרטיות באתר.

 

 

עודכן לאחרונה: מאי 2021

רפרש קוד אימותתשמיע קוד אימות
 

מלון רמת רחל

כתובת :מלון רמת רחל, קיבוץ רמת רחל, ירושלים
מיקוד : 9090000
טלפון : 02-6702555
פקס : 02-6733155
דוא"ל :